Ambasada Republike Slovenije u Prištini /Konzularne informacije /Informacije o Šengen vizama /Gdje, kada in na kakav način aplicirati za Schengensku vizu? /Gde podneti zahtev za kratkoročnu vizu (viza C)? /

Gde se prijaviti za kratkoročnu vizu (viza C)

Slovenija prima zahtev za kratkoročne vize preko autsorsinga (agencija za podnošenje zahteva viza) na Kosovu.

Slovenački Vizumski Centar koji vodi VFS Global u Prištini je otvoren od ponedeljka, 19.Novembar 2018 i prima zahteve za kratkoročne vize za Sloveniju i Latviju. 

Slovenački Vizumski Centar koji vodi VFS Global se nalazi na adresi "VICIANUM", Veranda C2.7 ,
Arberia 3 – zgrada Dumnica,
 10000 Priština, Kosovo. Predaja aplikacija je moguća izmedju radnih satova od 09:00-16:00 (ponedeljak-petak)- osim tokom Kosovskih zvaničnih praznika.

Kada želite aplicirati u Slovenačkom Vizumskom Centru koju vodi VFS Global, NIJE POTREBNO ZAKAZIVATI TERMIN.

Sledeće grupe mogu podneti zahtjev za kratkoročno izdavanje šengenske vize (uz prethodnu rezervaciju putem e-maila na adresu sloembassy.pristina @gov.si) u konzularnom uredu Ambasade Slovenije:
• nosioci diplomatskih i službenih pasoša;
• članovi porodica koji su građani EU i Švajcarske obuhvaćeni Direktivom 2004/38 / EC.

U slučaju da nedostaju bilo kakvi dokumenti, ali je zahtev za izdavanje vize inače prihvatljiv, kandidati će primiti obaveštenje o dokumentima koji nedostaju i rok za njihovo podnošenje koji je 3 radna dana.

Postupak za izdavanje vize koji se sprovodi u Slovenačkoj Ambasadi na Kosovu (pod uslovom da su predata sva potrebna dokumenta) traje do 15 dana. Prosečno vreme obrade je 10 dana.

U slučaju vanredne situacije (smrt, nesreća sa članom porodice, itd.) i tim slučajem hitno morate putovati, obratite se Ambasadi Slovenije putem telefona ili e-maila kako bi se napravili neophodni aranžmani za olakšavanje zahteva za vizumski postupak.

Vizumski Centar za Aplikaciju prate uputstva Ambasade, što podrazumeva da, Ambasada obradjuje aplikacije i donosi sve odluke koje se tiču viza.

Kada aplicirate u VFS centru, vaša pitanja u vezi apliciranja za vizu, mogu se adresirati na: info.sloveniakos(at)vfshelpline.com ili preko telefonskih brojeva 038-412-712, 038-412-812 od 09:00 to 16:00 (Monday-Friday).

Kada aplicirate u Konzularnom uredu Ambasade Slovenije, vaša pitanja u vezi  apliciranja za vizu, možete adresirati na sloembassy.pristina(at)gov.si ili preko telefona 00 383 (0) 38 246 255 od  15:00 do 16:00 (ponedeljak- utorak).

Informacije u vezi procesa apliciranja, vizuma i plaćanja usluga su objavljene na sledećoj ueb stranici: http://www.vfsglobal.com/Slovenia/Kosovo/english/index.html

Obratite pažnju na to da prijave za dozvolu za boravak i prijave za nacionalnu (dugoročnu) vizu D, nisu prihvaćene u Slovenačkom Vizumskom Centru koji vodi VFS Global. Konzularni ured u Ambasadi Slovenije nastavlja sa obradom zahteva za izdavanje dozvole za boravak i zahteva za nacionalnu (dugoročnu) vizu D tokom radnog vremena Ambasade objavljene na www.pristina.embassy.si.

Kada podneti zahtev za kratkoročnu vizu (viza C)?

Kako podneti zahtev za kratkoročnu vizu (viza C)?

Šta je potrebno predati tokom zahteva za kratkoročnu vizu (viza C)?