Ambasada Republike Slovenije u Prištini /Konzularne informacije /Informacije o Šengen vizama /Gdje, kada in na kakav način aplicirati za Schengensku vizu? /Kada podneti zahtev za kratkoročnu vizu (viza C) /

Kada podneti zahtev za kratkoročnu vizu (viza c)

Aplikaciju možete podneti tri meseca unapred i najkasnije 15 dana pre vašeg planiranog putovanja. Ako podnesete aplikaciju manje od 15 dana pre planiranog putovanja, vaša prijava može biti neobrađena na vreme. Predlažemo da isplanirate svoje putovanje i unapred podnesete zahtev za vizu.

Kao opšte pravilo, zahtevi za izdavanje vize se donose u roku od 15 kalendarskih dana. U pojedinim slučajevima ovaj period se može produžiti na 30 dana i, u izuzecima,na 60 dana, ako je potrebno detaljnije razmatranje prijave i / ili dodatnih dokumenata.

Neke zemlje Šengena zahtevaju da se konsultuju u vezi sa zahtevima za vizu koje podnose građani odredjenih zemalja. Ovaj proces konsultacija može odgoditi proceduru izdavanja vize za nekoliko dana. Takve konsultacije su trenutno potrebne za državljane navedenih zemalja ovde. Slično tome, neke Šengenske zemlje mogu zahtevati da budu informisane kada je viza izdata državljanima odredjenih trećih zemalja, koje su navedene ovde.

Takodje, preporučuje se da podnesete zahtev za vizu uz dužno razmatranje državnih praznika Šengenske zemlje destinacije i zemlje u kojoj podnosite zahtev za vizu. Nosioci viza sa višestrukim ulazima (koja važi najmanje šest meseci) mogu podneti zahtev za novu vizu pre isteka već postojuće vize.

Gde i kako podneti zahtev za kratkoročnu vizu (viza C)?

Kako podneti zahtev za kratkoročnu vizu (viza C)?

Šta je potrebno predati tokom zahtev za kratkoročnu vizu (viza C)?