Ambasada Republike Slovenije u Prištini /Konzularne informacije /Informacije o Šengen vizama /Države trećih zemalja čiji državljani su podložni na prethodne konsultacije prema Viznom kodeksu /

Države trećih zemalja čiji državljani su podložni na prethodne konsultacije prema Viznom kodeksu

U skladu sa članom 22 Uredbe (EK) br. 810/2009 Evropskog Parlamenta i Saveta od 13. jula 2009. o uspostavljanju Vizumskog Kodeksa Zajednice (Vizumski zakonik), spisak država trećih zemalja čiji su državljani podložni prethodnim konsultacijama procedura je dostupna na:https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/borders-and-visas/visa-policy/docs/prior_consultation_en.pdf