Ambasada Republike Slovenije u Prištini /Konzularne informacije /Informacije o Šengen vizama /Aerodromska tranzitna viza (tip A) /

Aerodromska tranzitna viza (tip A)

Aerodromske tranzitne vize (viza A) izdaju se osobama koje prolaze kroz medjunarodni aerodrom u Sloveniji ako su državljani / nosioci putnih isprava sledećih država:
AVGANISTAN
BANGLADEŠ
DEMOKRATSKA REPUBLIKA KONGOA
ERITREJA
ETIOPIJA
GANA
IRAN
IRAK
NIGERIJA
PAKISTAN
SOMALIJA
SRI LANKA
 

Sledeće kategorije osoba oslobodjene su obaveza podnošenja zahteva za aerodromsku tranzitnu vizu (viza A):
• nosioci vize za kratkoročni boravak (viza C);
• nosioci viza za dugoročni boravak (viza D) ili dozvole za boravak;
• nosioci dozvole za boravak u Andori, Kanadi, Japanu, San Marinu ili Sjedinjenim Državama;
• nosioci viza koji dozvoljavaju boravak u zemljama EEP ili  Kanade, Japana ili Sjedinjenim Državama;
• članovi porodica državljana EU;
• nosioci diplomatskih pasoša;
• članovi posade koji su državljani država ugovornica ICAO-a;

Aerodromska tranzitna viza (Viza A) izdaje se za jedan ili dva ulaza. Maksimalna validnost je šest meseci.
Zahtevi za aplikaciju za aerodromsku tranzitnu vizu (viza A):
vizumska aplikacija
• putna isprava;
• fotografija;
• dokumentacija koja dokazuje sledeće:
- nastavak putovanja do krajnjeg odredišta (npr. avionska karta ili viza za krajnju destinaciju po zahtevu);
- dokumentacija / informacija o nameri  ne ulaska na teritoriju Republike Slovenije / Šengensko područje