Ambasada Republike Slovenije u Prištini /Konzularne informacije /Informacije o Šengen vizama /Vizumska taksa /

VIZUMSKA TAKSA

35 EUR (državljani Albanije,Armenije, BIH, Džordžije,Severne Makedonije, Moldove, Crne Gore, Rusije, Srbije, Ukraine, Azerbejdžana)

• 80 EUR (odrasli državljani Kosova i ostali državljani trećih zemalja)

• 80 EUR maloletnici između 12 i 18 godina (državljani Kosova i ostali državljani trećih zemalja)

• 40 EUR maloletnici između 6 i 12 godina (državljani Kosova i ostali državljani trećih zemalja)

Aplikanti/podnosioci zahteva za vizu koji pripadaju jednoj od sledećih kategorija oslobodjeni su plaćanja viznih tarifa:
(a) Deca ispod 6 godina;
(b) Učenici, studenti, postdiplomski studenti i nastavnici u pratnji koji putuju u svrhu studiranja ili obrazovne obuke;
(c) Istraživači iz država trećih zemalja koji putuju u svrhu naučnog istraživanja, kao što je definisano u Preporuci br. 2005/761 / EK Evropskog Parlamenta i Saveta od 28. septembra 2005 kako bi se olakšalo izdavanje  kratkoročnih viza;
(d) Predstavnici neprofitabilnih organizacija do 25 godina ili manje, koji učestvuju na seminarima, konferencijama, sportskim, kulturnim ili obrazovnim dogadjajima koje organizuju neprofitabilne organizacije;
(e) Nosioci diplomatskih i službenih pasoša;
(f) Članovi porodica državljana EU ili Švajcarske koji su obuhvaćeni Direktivom 2004/38 /

Ako podnesete zahtev u VFS: Tokom apliciranja u VFS, naknada(tarifa) za uslugu je u iznosu od 20 EUR (uključujući PDV) koja se naplaćuje po prijavi uz viznu tarifu.

Vizna tarifa se naplaćuje prilikom podnošenja prijave. Ako povučete vašu prijavu/zahtev ili u slučaju da je viza odbijena, vizna tarifa neće biti vraćena.