Veleposlaništvo RS Priština /Konzularne informacije /Informacije o schengenskih vizumih /Vizumske takse /

VIZUMSKE TAKSE

• 35 EUR (državljani Albanije, Armenije, BiH, Gruzije, Severne Makedonije, Moldavije, Črne gore, Rusije, Srbije, Azerbajdžana in Ukrajine)

• 80 EUR osebe nad 12 let starosti (državljani Kosova in drugi državljani tretjih držav)

• 40 EUR otroci med 6. in 12. letom (državljani Kosova in drugi državljani tretjih držav)

Vizumski prosilci, ki spadajo v eno od naslednjih kategorij, so oproščeni plačila vizumov:
(a) otroci do šest let;
(b) učenci, študenti, podiplomski študente in spremljajoči učitelji, ki potujejo zaradi študija ali izobraževanja;
(c) raziskovalci iz tretjih držav, ki potujejo z namenom znanstvenega raziskovanja, kot je določeno v Priporočilu Evropskega parlamenta in Sveta št. 2005/761/EC iz septebra 2005, da se olajša izdajanje enotnih vizumov za kratkoročno bivanje raziskovalcev;
(d) predstavniki neprofitnih organizacij, starih 25 let ali manj, ki sodelujejo na seminarjih, konferencah, športnih, kulturnih ali izobraževalnih dogodkih, ki jih organizirajo neprofitne organizacije;
(e) imetniki diplomatskih in službenih potnih listov;
(f) družinski člani državljanov EU ali Švice, ki jih zajema Direktiva 2004/38 / ES.

Oddaja vizumske vloge na VFS Vizumskem centru: VFS zaračuna takso v višini 20EUR na vsakega prosilca.

Vizumska taksa se zaračuna ob predložitvi vloge. Če vizumsko aplikacijo umaknete ali če je vizum zavrnjen, se vizumska taksa ne povrne.