Ambasada e Republikës së Sllovenisë ne Prishtinë /Për Ambasadën /

mag. Minca Benedejčič, Ambassador