Ambasada Republike Slovenije u Prištini /Vesti /

Vesti

20.07.2020  

OBAVEŠTENJE: Promjena postupka - "Potvrda o životu ("Potrdilo o živetju)"

Obaveštavamo Vas da od 21.07.2020g.Konzularni odjel Veleposlanstva više neće provjeravati potpis korisnika slovenske mirovine na takozvanoj "potvrdi o životu (Potrdilo o živetju)".

Novi postupak za provjeru o "potvrdu  o  životu (Potrdilo o živetju)"  če početi od datum  21.07.2020g. u dogovoru  sa Slovenskim zavodom za mirovinsko i invalidsko osiguranje - ZPIZ, slijedi:

  • Kad stranka primi pismo od Slovenskog zavoda za invalidsko osiguranje - ZPIZ (uz QR kod i broj predmeta stranke), stranka mora ispuniti podatke koje fali. Stranka treba skenirati dokument i poslati e-mailom na consular.pristina(at)gov.si da biste dobili dodatne upute preko maila. Također stranka treba poslati I broj mobitela na email.
  • Nakon primanja dodatnih uputstva od Ambasade, stranka mora poslati originalni obrazac/formular "Potvrde o životu (Potrdilo o živetju)" Ambasade Republike Slovenije (Adresa: Anton Çeta br.6, Prishtinë , Kosovë) zajedno sa  kopijom pasoša ili lične karte. Ambasada ne dozvoljava primati dokumentete  fizično u Ambasadi, ali samo poštom.
  • Veleposlanstvo neče potvrditi  "Potvrdu o životu (Potrdilo o živetju )",  ako nije dopunjeno sve podatke od stranke i potpisano od stranke.
  • Veleposlanstvo če verificirati podatke preko nadležnog Ministarstva.
  • Nakon što je verifikacija završena, konzularni odjel će vam poslati e-mail s uputama za plaćanje konzularne takes (uključujući poštu).
  • Kad Konzularni Odjel će registrirati vašu  konzularnu taksu originalni obrazac/formular  "Potvrde o životu (Potrdilo o živetju)", I kopija lične karte od stranke, podpisano od strane Ambasade če biti poslano u vašoj kučnu adresu.
  • Zbog mera koje poduzima Veleposlanstvo Slovenije nije potrebno da se stranka fizički/osobno  pojavi u Veleposlanstvu. Cijeli postupak če biti poslano sa redovnom poštom I  mailom.
  • Kad stranka ponovno primi dokumentaciju koju če poslati Veleposlanstvo, on/ona mora  poslati    nadležnom uredu Zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje Slovenije - ZPIZ.