Veleposlaništvo RS Priština /Novice /
24.09.2012  

VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE

Predsednik državnega zbora je razpisal volitve predsednika Republike Slovenije, ki bodo v nedeljo, 11. novembra 2012, morebitni drugi krog pa bo izveden v nedeljo, 02. decembra 2012.

- Podpore predsedniškim kandidatom

Državljani Republike Slovenije lahko do 17. oktobra 2012 na DKP in pri pristojnih organih v Republiki Sloveniji potrdijo obrazce podpore posameznim predsedniškim kandidatom. Potrjen obrazec volivec pošlje kandidatu ali njegovemu predstavniku, ki poskrbi, da se podana podpora pošlje pristojnim organom za vodenje evidence volilne pravice za vpis podpore v računalniško evidenco. Obrazci podpore so objavljeni na spletni strani Državne volilne komisije (www.dvk.gov.si).

- Razgrnitev volilnega imenika

Državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem na Kosovu (izseljenci) imajo na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Prištini pravico pregledati vpise v volilni imenik in opozoriti na napake in pomanjkljivosti.

- Uresničevanje volilne pravice izseljencev

Na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Prištini ni volišča, zato bodo državljani s stalnim prebivališčem na Kosovu (izseljenci) lahko glasovali po pošti. Po pošti bodo tudi prejeli volilno gradivo. Poleg tega bodo izseljenci lahko glasovali tudi na volišču OMNIA v Republiki Sloveniji, če bodo pravočasno, to je do 08.11.2012, Državni volilni komisiji (DVK) posredovali obvestilo, da bodo glasovali v RS. Obrazec je na voljo na spletni strani DVK.

- Uresničevanje volilne pravice zdomcev

Državljani Republike Slovenije z začasnim prebivališčem na Kosovu (zdomci) bodo lahko glasovali po pošti, če bodo najkasneje do 11. oktobra 2012 Državni volilni komisiji to sporočili. Obvestilo za glasovanje po pošti volivec posreduje na naslov Državne volilne komisije, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, na fax št. ++386 43 31 269 ali podpisan in skeniran zahtevek na elektronski naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si. Upoštevala se bodo le tista obvestila, ki bodo na naslov DVK prispela najkasneje do 11. oktobra 2012. Obrazec je na voljo na spletni strani DVK.

Vsi obrazci so na voljo tudi na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Prištini.


VELEPOSLANIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
V PRIŠTINI