Veleposlaništvo RS Priština /Novice /
25.10.2011  

Predčasne volitve v Državni zbor – nedelja, 4. december 2011

Predsednik Republike Slovenije je 21. 10. 2011 razpisal predčasne volitve v Državni zbor. Za dan volitev je določil nedeljo 4. decembra 2011, prvi dan za začetek volilnih opravil je določil 21. oktober 2011.

Razgrnitev volilnih imenikov:
Volilni imenik za razgrnitev bo na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Prištini na voljo do 18. novembra 2011.

Vsak volivec ima pravico pregledati vpise v volilnem imeniku in opozoriti na napake in pomanjkljivosti, kot so npr. pravilnost vpisa naslova in osebnega imena volivca. Vse spremembe osebnih imen, ki so posledica spremembe matičnih dejstev (sklenitev zakonske zveze, razveza, priznanje očetovstva…) je mogoče odpraviti le s posredovanjem tujega izpiska iz matične knjige. 

Glasovanje izseljencev (osebe s stalnim prebivališčem v tujini):
Slovenski državljani s stalnim prebivališčem v tujini (izseljenci) bodo na naslove stalnega prebivališča prejeli obvestilo o razpisanih predčasnih volitvah v državni zbor in načinih uresničevanja volilne pravice.

Na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Prištini ni volišča, zato je glasovanje izseljencev možno po pošti ali pa v Republiki Sloveniji (če se bodo v času volitev nahajali v Sloveniji). V Sloveniji bodo odprta posebna volišča (OMNIA) namenjena izseljencem. Tisti izseljenci, ki želijo glasovati na volišču OMNIA, morajo svojo namero sporočiti okrajni volilni komisiji oziroma upravni enoti najkasneje do 30 novembra 2011.

Glasovanje zdomcev (osebe z začasnim prebivališčem v tujini – na Kosovu):
Zdomci (državljani z začasnim prebivališčem na Kosovu) lahko uresničujejo volilno pravico po pošti ali na svojem volišču v Republiki Sloveniji.

Zdomci, ki želijo voliti po pošti morajo svojo namero pravočasno, do 4. novembra 2011, sporočiti Državni volilni komisiji na naslov DVK, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, po faksu št. 00386 1 43 31 269 ali pa podpisan in skeniran zahtevek posredujejo na elektronski naslov rvk(at)gov.si. Upoštevali se bodo le tisti zahtevki, ki bodo na naslov DVK prispeli najkasneje do 30 dni pred izvedbo predčasnih volitev, to je do 4. novembra 2011.

Obrazec za glasovanje po pošti je na voljo tudi na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Prištini, Ul. Anton Ceta 6.

Potrjevanje obrazcev podpore:
Skladno z določbami Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, štev. 109/06-uradno prečiščeno besedilo, 54/07 odl. US, v nadaljevanju ZVDZ-UPB1) lahko kandidate za poslanke in poslance v državni zbor predlagajo politične stranke in volivke in volivci (v nadaljevanju volivec).

Volivec da svojo podporo s podpisom na predpisanih obrazcih Državne volilne komisije dosegljivi tudi na njihovi spletni strani (www.dvk.gov.si).

Na podlagi 46. člena ZVDZ-UPB1 lahko da volivec svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat, v skladu s 47. členom ZVDZ-UPB1 pa to lahko storijo tudi tisti volivci, ki se med potekom roka za zbiranje podpor stalno ali začasno nahajajo v tujini. Podpisani obrazec podpore volivec podpiše pred uradno osebo diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije v tujini.

Volivec tako izpolnjen in potrjen obrazec podpore sam pošlje predlagatelju, ki poskrbi, da se podana podpora pošlje pristojnemu organu v RS. Zadnji datum, do katerega se lahko posreduje potrjene obrazce podpore predlagatelji v RS je 9. november 2011.

Informacije o načinih glasovanja in potrjevanju obrazcev podpore ter potrebni obrazci so dosegljivi na spletni strani Državne volilne komisije (http://www.dvk.gov.si/).