Veleposlaništvo RS Priština /Novice /
18.10.2021  

Potrjevanje obrazcev podpore za vložitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih na Veleposlaništvu RS v Prištini

Državni zbor Republike Slovenije je poslal obvestilo, da je pobudnik Sindikat policistov Slovenije, zanj mag. Kristjan Mlekuš (dalje: pobudnik), na podlagi Zakona o referendumu in ljudski iniciativi, vložil pobudo volivcem za vložitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih.

Pobuda je podana na podlagi 59. člena ZRLI in izpolnjuje z zakonom določene pogoje, zato je v skladu s prvim odstavkom 16.a člena ZRLI, predsednik Državnega zbora določil, da je prvi dan roka za zbiranje podpisov volivcev sreda, 13. 10. 2021, zadnji šestdeseti dan za zbiranje podpisov pa sobota, 11. 12. 2021. V navedenem roku lahko volivci podajo podporo na predpisanih obrazcih.

Skladno s 16.b členom ZRLI volivec poda podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo zahtevi oziroma pobudi za vložitev predloga zakona (opcija C). Volivec lahko podporo s podpisom na predpisanem obrazcu poda samo enkrat.

Osebe, ki med potekom roka za zbiranje podpisov stalno ali začasno prebivajo v tujini, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije v tujini. Obrazci in vzorec pravilno izpolnjenega obrazca so objavljeni v konzularnih navodilih v rubriki volitve in podrubriki Obrazci podpore volivca zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma, pobudi za spremembo ustave, pobudi za vložitev predloga zakona.

 

Volivec tako izpolnjen in potrjen obrazec podpore sam pošlje pobudniku na naslov:

 

Sindikat Policistov Slovenije

Opekarniška cesta 15/c

p.p.416

3000 Celje

 

Volivec lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Upravna enota bo prejela elektronsko podpisan obrazec in na podlagi uradnih evidenc preverila identiteto volivca.

Več informacij in obrazce lahko najdete na naslednji spletni strani:

https://www.gov.si/novice/2021-10-13-podpora-pobudi-za-vlozitev-predloga-zakona-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-delovnih-razmerjih/