Ambasada e Republikës së Sllovenisë ne Prishtinë /Lajme /

Lajme

31.08.2020  

Qendra Sllovene e vizave ( VFS Global) - Numri i ri i telefonit

Qendra Sllovene e vizave e udhehequr nga VFS Global, në Prishtinë, nga data 31 gusht 2020, do të  ketë  numrin e ri dhe të vetëm të qendrës së  thirrjeve 0900 111 22.

Shërbimet do të  vazhdojnë të ofrohen në tri gjuhë: shqip, sërbisht dhe anglisht.

Vetëm për thirrje ndërkombëtare: + 383 38 606 604

Email: info.sloveniakos(at)vfshelpline.com